Ruština pro cestovní ruch

Kurzy, vzdělání, konference


Chcete se zdokonalit ? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu, studentům, učitelům a všem, kdo se chtějí zdokonalit v dané tématice. Úroveň - mírně pokročilý (stupeň B2). Kurz je také vhodný jako příprava k jazykové zkoušce.
OBSAH:  1. Architektura a umění, urbanismus, současná krajina 1.1. Slovní zásoba a ustálená spojení: 1.1.1. Základní údaje uváděné při popisu regionů 1.1.2. Základní údaje uváděné při popisu lokalit a stavebních komplexů 1.1.3. Základní údaje uváděné při popisu budov 1.1.4. Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů 1.2. Užitečné řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla 1.3. Časté dotazy turistů
2. Historie a současné reálie 2.1. Slovní zásoba a ustálené obraty 2.1.1. Základní historické údaje, české pojmy v ruštině 2.2. Časté dotazy turistů

3. Vyjednávání, organizace, technika a administrativa 3.1. Slovní zásoba a gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení 3.2. Okružní jízda s rusky hovořícím řidičem a kolegiální asistence 3.3. Jednání s rusky  hovořící klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence při řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4. Exkurze do výrobního závodu 4.1. Pivovar 4.2. Sklárna 4.3. Automobilka 4.4. Zemědělský podnik

Termíny