Sklářství na severní Moravě v 16.-19. století. Nevýznamná kapitola, nebo opomíjený fenomén?

Volný čas
Zdeněk Doubravský spoluautor výstavy „Sklo“ z cyklu „Člověk tvůrce“ pohovoří o osudech šestnácti severomoravských skláren existujících v průběhu uvedených století a nastíní význam severomoravské sklářské výroby v jednotlivých obdobích.
Termíny