Křeslo pro Jiřího Vaníčka

Volný čas
Večerem provází ředitel PL, klavír Alena Strouhalová.
Termíny