Česká televize workshop

Volný čas
Dokumentární tvorba je nedílnou součástí produkce České televize. Téměř 40 % pořadů, které Programová rada ČT v roce 2013 přijala, spadá do žánru dokumentaristiky. Tvůrčí skupiny nyní hledají vedle tradičních námětů a forem také nové možnosti přístupu ke společenským tématům. Moderní trendy v dokumentaristice následují i projekty schválené do výroby v roce 2014. Ty nejzajímavější se zaměřením na vzdělávání a vědu představí zástupci jednotlivých tvůrčích producentských skupin.
Termíny