Sklo není jenom slovo

Výstava
Vystaveny jsou práce posluchačů ateliéru Sklo, FUD Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L.
Termíny