Ceny města Šumperka

Volný čas
Slavnostní večer. Město Šumperk každoročně udílí Ceny města osobnostem, významným akcím, počinům, projektům a událostem.
Termíny