Ing. Zuzana Pokorná, Ph.D.: Opuštěná mláďata – opravdu potřebují naši pomoc?

Volný čas
Významná zooložka seznámí návštěvníky se zásadami správného chování k mláďatům, která najdeme v přírodě a která se nám zdají opuštěná a vyžadující naši pomoc. Zda pomáhat vůbec či kdy a jak, abychom mláďata v dobrém úmyslo pomoci nepřipravili o život – to vše se dozvíte na této přednášce. Zveme všechny amatérské i profesionální milovníky přírody i ty, jimž není příroda lhostejná.








Termíny