LU3V: Její pastorkyňa včera a dnes

Volný čas
Přednáška v rámci univerzity 3. věku, přednáší prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.
Termíny