Česká baletní symfonie II

Volný čas
Představení navazuje na stejnojmenný večer z minulosti, kde se hudba význačných českých skladatelů potkala s tvorbou různých generací českých choreografů. Polní mše B. Martinů v chor. Jiřího Kyliána, Stabat Mater A. Dvořáka v chor. P. Zusky a Guru J. Jiráska v chor. V. Konvalinky.
Termíny