Klementina Kalašová

Volný čas
A první generace opery Národního divadla v Praze 1883 – 1900. Přednáška s prezentací knihy o Klementině Kalašové (1850 – 1889), předchůdkyni Emy Destinnové, předcházející ji jako vyslankyni českého operního umění ve Scale, Covent Garden, Teatro Colón, Mariinského divadla a Metropolitní opery. Obsah přednášky se zaměří na životní peripetie u nás bohužel pozapomenuté operní pěvkyně Klementině Kalašové, zasazené do širšího kontextu doby kolem budování Národního divadla, které do jejích osudů pronikavě zasahovalo současně se životními epizodami jejích přátel J. Zeyera, J. Vrchlického, B. Smetany, J. Nerudy, G. Verdiho, A. Rubinsteina, C. Saint Saënse aj. Přednáší doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc..
Termíny