Science Show

Volný čas
Akční a divácky velmi oblíbená Science Show je plná barev, ohňů a výbuchů. Odborní lektoři během ní předvedou a vysvětlí pokusy především z oblasti fyziky a chemie. Konkrétně pak například experimenty s kapalným dusíkem, střelnou bavlnou, hořlavými plyny aj. Lektoři aktivně zapojují i diváky, takže se stávají nejen pozorovateli, ale i účastníky show a odnášejí si o to intenzivnější zážitek.
Termíny