Annette Kuhn: Osobní a kulturní paměť v audiovizuálních médiích

Volný čas
Mezi aspekty nedávného šetření v oblasti kulturní paměti napříč humanitními a společenskými vědami patří snaha rozšířit a prohloubit znalosti o tom, jak osobní paměť působí ve sféře kultury: jak, kdy a kde vzniká, jaké jsou její charakteristické rysy, jak ji lidé používají v každodenním životě i co má společného se sdílenými formami paměti. Emeritní profesorka Annette Kuhn se zabývá zejména propojením kulturní paměti s fotografií a filmem a odhalováním souvislostí mezi pamětí a vizuálními médii.
Termíny