Rostislav Švácha: Paneláky

Volný čas
Mezinárodně uznávaný historik umění Rostislav Švácha získal v roce 2013 Cenu Ministerstva kultury za přínos k poznání a popularizaci moderní a současné architektury a za intenzivní obranu kulturního dědictví . Švácha se jako historik a teoretik umění a architektury zaměřuje na architekturu 17. až 21. století. Aktuálně je jedním z představitelů iniciativy Občané proti Šantovka Tower, zamýšlené výškové stavbě v ochranném pásmu olomoucké památkové rezervace. Aktivně se věnuje také popularizaci sídlišť a je zapojen do projektu Paneláci. Projekt Paneláci, o kterém bude v rámci své přednášky rovněž hovořit, představuje specifické hodnoty významných panelových sídlišť a přispívá k ochraně a využití ojedinělého a dosud přehlíženého architektonického i urbanistického dědictví ve městech různých regionů ČR.
Termíny