Velikonoční bohoslužba Církve adventistů s.d.

Film, Volný čas

Slavnostní bohoslužba u příležitosti nejvýznamnějšího křesťanského svátku.

 

Pořad bohoslužby

09.00 Sobotní škola na téma Kristus a tradice
10.30 Kázání

 

Večerní program

18.00 Projekce filmu Ježíš (evangelium podle Jana)
Vstup volný

Termíny