Čím je Ježíšův příběh aktuální dnes?

Hudba

Hudebně poetický večer. Kytarová procházka napříč staletími, styly a zeměmi, provázená čtením Bible a přednesem básní Stanislava Kubína.

Účinkují

Účinkují Martin Lindtner (kytara) a Michaela Lindtnerová (přednes).

Termíny