Večery nad Biblí

Kurzy, vzdělání, konference

Zveme vás na sérii večerů, na kterých společně čteme Bibli, konkrétně životopis Ježíše Krista. Naše setkávání je vedeno snahou porozumět biblickému textu v jeho bezprostředním kontextu, tzn. porozumět tomu, v jaké době byla zmíněná část Bible napsána a proč autor psal, co psal, s jakým záměrem a co to tedy znamená prakticky pro nás dnes.

Termíny