Tyformy

Výstava
Od volného k užitému, od užitého k volnému umění. Tvůrčí dvojice Tyformy vzešla ze společného studia Ateliéru keramiky a porcelánu na VŠUP. Tyformy jsou Julie Šišková a Pavla Vachunová, které vystudovaly obor porcelán a keramika na VŠUP v Praze. Jejich práce se většinou projevuje zarputilou stránkou mimomódností a představuje dobrý příklad pochybností o určování hranic. Vytvářejí předměty, které jsou na pomezí uměleckého a užitého a na diváka/ zákazníka mohou působit tak, že zapomene na to, k čemu mají sloužit. Objekty - věci - design Julie a Pavly spojuje principiální ohledávání přírodních forem a dějů. Tato inspirace je důležitá a dodává jejich tvorbě pevnost a propojuje je se surreálním světem umění. Organičnost v jejich tvorbě není jen povrchní formou, ona forma je očividně konstruovaná živelně, ale s vědomým kontinuálního konceptu.
Termíny