Oldřich Morys - Těžký balet

Výstava
Projev Oldřicha Moryse (1983) není rigidním konceptuálním postojem, ale svou tvorbou instalací poukazuje na fenomén místa a prostoru v jeho mnohovrstevnaté a sociální různosti. Vytváří objekty, jež tematizují otázku prostředí a lidských příběhů v umělecké praxi.
Termíny