Večer s obudsmanem

Volný čas
„Večer s ombudsmanem“ je mezinárodní projekt, který posiluje právní povědomí občanů a otevírá diskuzi nad konkrétními situacemi porušení jejich základních práv. Komponovaný večer by měl oslovit přibližně 50 účastníků a bude se skládat z krátkého filmu, který představí jedno z častých témat porušování základních práv, dále z interaktivního divadelního představení, kde budou diváci hledat možnosti řešení, jak aktivně hájit svá práva. Na závěr večera proběhne diskuze s právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv (ombudsmana) nad možnostmi, jak jako občané můžeme aktivně hájit naše práva.
Termíny