Hrabiví prolhaní bastardi

Film, Dokument
Rozhodně se nedá říct, že by ve společnosti panoval konsenzus o globálním oteplování. Neshodnou se ani samotní vědci, kteří se dělí na dvě skupiny: jedni bijí na poplach, druzí lidstvo uklidňují. Dokumentární film Hrabiví prolhaní bastardi blíže zkoumá důvody těchto rozdílných stanovisek uvnitř vědecké obce. Záhy se ukazuje nepřekvapivá, ale zároveň frustrující skutečnost, že vědečtí „popírači" globálního oteplováni jsou jen figurky ropného průmyslu ochotné za peníze lhát na kameru. Krátkodobé zájmy profitu, z kterého čerpá jen nepočetná skupina obzvláště bohatých, jsou prosazovány na úkor dlouhodobých zájmů celé planety a jejích obyvatel. Provázanost korporátního sektoru a politických elit dobře ilustrují dynamická schémata hojně se vyskytující napříč celou stopáží. Vhled do problematiky globálního oteplování, ale hlavně manipulativní kampaně ropných gigantů poskytují tvůrci prostřednictvím rozhovorů s vědci, politiky, ale i oběťmi přírodních katastrof. Bezprostřední záběry z míst, kde udeřila mohutná síla přírodních živlů, představují živé důkazy o vlivu nadměrného množství skleníkových plynů v atmosféře. Snahou je vyvést diváky z lhostejnosti vůči problémům globálních rozměrů.
Termíny