Tajemství opic

Film, Dokument
Lidé se dlouho domnívali, že jsou jediní, kdo si vzájemně předává své zkušenosti a poznatky, což je také odlišuje od zástupců zvířecí říše. Naše životy jsou vázány k naší svébytné kultuře. Tím, že v ní žijeme, ji vlastně neustále znovu vytváříme. Nejsme ale jediní, kdo má vlastní kulturu. V africkém tropickém pásmu hluboko v ugandských pralesích se před mnoha sty lety vyskytovalo několik miliónů opic. A ačkoliv je jich dnes mnohonásobně méně, jsou nesmírně důležité. Do těchto míst putuje filmový štáb v doprovodu vědců, aby pozorovali dvě příbuzné populace šimpanzů. Obě tlupy využívají rozdílné metody získávání potravy, mají odlišné způsoby lovu, používají jiné nástroje. Doposud vědci předpokládali, že se tyto rozdílné tradice šimpanzů vyvinuly kvůli vzdálenosti, nestejným podmínkám pro život a možná i genetickým předpokladům. Poprvé však byly pozorovány kulturní rozdíly i mezi šimpanzími skupinkami, které spolu žijí v blízkém sousedství a jejichž členové dokonce přecházejí z jedné tlupy do druhé. Za jejich dovednostmi se skrývají hluboce zakořeněné kulturní znalosti předávané z matky na mládě. Rozdíl je jen v tom, že lidoopi nejsou ve výchově zdaleka tak důslední jako lidé.
Termíny