Velký třesk a malý vesmír

Divadlo
Když se z modrého dýmu na konci baru vyloupne malé rozčepýřené kuře, dalo by se konstatovat, že uvnitř onoho známého vzniká ještě jeden malý vesmír. Vesmír sám pro sebe. Nic ale není samo pro sebe, jen stvořitel se teprve rozmýšlí, stvoří-li tentokrát ženu.
Termíny