O svátcích jara

Divadlo
Pořad pro děti a mládež zasvěcený celému jarnímu období s jarními písničkami provázejícími lidové zvyky, velikonočními písněmi a koledami a s lidovými písněmi některých oblíbených lidových jarních svátků.
Termíny