VELIKONOCE OČIMA DĚTÍ

Volný čas

Akce Odboru školství Krajského úřadu, která se koná pod záštitou J. Vaňhové, náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje.

Vstup volný

 

15. 4. úterý

od 10:00 do 17:00

Termíny