Příběhy bezpráví – z vězeňských spisů

Výstava
Výstava představuje několik desítek obětí komunistického bezpráví. Jednotlivé oběti představují stylizované postavy s fotografií obličeje. Jedná se o portréty z vězeňských spisů pořízené policejními fotografy – fotografie žen i mužů, lidí ve studentském věku i těch, kteří mohli být jejich prarodiči, lidí prostých i vzdělaných, z velkých měst i malých vesnic. Co je spojovalo? Všichni se stali oběťmi totalitní justiční zvůle. Cílem výstavy je ukázat, jak široké bylo spektrum perzekuovaných občanů. Jsme přesvědčeni, že jejich osudy je třeba připomínat jako samozřejmý projev úcty i jako svědectví pro budoucí generace.
Termíny