Spojeni v životě i smrti

Výstava
Výstava s podtitulem "Spojeni svazkem manželským - spojeni stejným osudem", přiblíží život obou obětí a dobu, ve které žily. Při zpracování jejich životního příběhu se využily zejména rodinné fotografie uložené na zámku, které jsou textově propojeny a doplněny málo známými údaji z rodinné korespondence, vzpomínek současníků a z dobového tisku. Výstava tak připomíná jejich významná životní data, jejich citové sblížení, prosazení šťastného manželství, narození dětí a rodinnou pohodu, postavení u dvora, nesmyslnou společnou smrt, přijetí šokující zprávy sirotky a dojemný pohřební obřad. Soubornou výstavu dále doplňují i málo vystavované osobními předměty obou protagonistů, které se dochovaly v zámeckém depozitáři a v muzejních sbírkách.
Termíny