Nezříkají se, když milují

Divadlo
Hudebně-divadelní představení, ve kterém zazní romance v podání pěvkyně Alisy Reznikovové. Na kytaru ji doprovází Jurij Trofimec a na klavír Světlana Suvorovová. Úryvky z děl ruských a zahraničních spisovatelů přednesou herci tvůrčího ochotnického sdružení „Mir iskusstva“.
Termíny