Ze srdce Evropy k severnímu pólu

Volný čas
Přednáška Radka Polácha o rakousko-uherské polární výpravě v letech 1872-1874.
Termíny