Hana Lamatová, Antonín Schauer (1817?–1871)

Volný čas
Antonín Schauer (také Šauer) byl velkým humoristou a velmi invenčním člověkem. Založil ve Vysokém Mýtě jeden z prvních fotografických ateliérů a s velkou vášní se věnoval také malbě a kresbě, ve které se zdokonaloval samostudiem. Svoje dovednosti propůjčoval především k výrobě reklamních plakátů na bály a zabijačkové hody, pořádané v jeho oblíbené restauraci U Lípy. Pro regionální i širší dějiny zůstával Antonín Schauer nezajímavý, dokud nebyl zrestaurován jeho největší umělecký počin, paradoxně realizovaný v nevídaně malém měřítku – pohyblivý, papírový betlém. Tento výjimečný a unikátní artefakt lidového umění jej okamžitě vyzdvihl mezi významné betlémářské osobnosti v České republice.
Termíny