Cena Ď

Volný čas
Slavnostní předání krajské i městské Ceny Ď. Cena Ď je celorepublikový projekt s více ne desetiletou tradicí, jeho smyslem je upozornit na mecenáše, dobrodince a lidi, kteří mají zásluhy o rozvoj občanské společnosti.
Termíny