Ekologické dny Olomouc 2014

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Pro děti, Kurzy, vzdělání, konference

25. 4. - 27. 4. 2014 BESEDY V DIVADLE HUDBY – VZDOR A SOUMRAK ALTERNATIV.
Pátek 25. 4.
16:30 Stanislav Komárek: Vzdor v přírodě a ve společnosti
18:00 Jiří Sádlo: Negři a křídlatka
19:30 David Storch: Co dělat?
21:00 Noc slavíků - sraz před Divadlem hudby Olomouc.

Sobota 26. 4.
8:00 Zvláštní ptáčci sraz v 8:00 hodin na Žižkově náměstí. Vítání ptačího zpěvu.
10:00 Cyril Höschl: Bedřich Smetana – choroba a tvorba
13:30 Zdeněk Pinc: Sounáležitost a problém morální teologie ve 21. století
15:00 Daniel Frynta: Stav Noemovy archy
16:30 Milena Bartlová: Dlouhodobě udržitelný vzdor českých husitů
18:00 Jiří Pehe: Vzdor vůči nesmyslnosti je podstatou lidské svobody
19:30 Jmenuji se Drtikol: Jiří Holna, Jiří Němec, Michal Macků. O českém fotografovi.

Neděle 27. 4.
10:00 Václav Bělohradský: Vzdorující zástupy, povolné společnosti.
14:00 Jiřina Šiklová: Má cenu vzdorovat nebo to vzdát?
15:30 Daniela Matějková: Zelení aneb Příběhy ze stranického života.
17:00 Alternativní obrazy světa v politice a jejich naděje na úspěch. Vějíř názorů na smysl „zelených“ alternativ a „zelenou politiku“. Václav Bělohradský, Daniela Matějková a Jana Drápalová (SZ), Jan Hollan (LES), Zuzana Kocumová (Změna), Ivan Rynda (LES), Matěj Stropnický (SZ), Tomáš Tožička (Změna).

EKOJARMARK - HORNÍ NÁMĚSTÍ OLOMOUC
Čtvrtek 1. 5. 2014 o 9:30 - 17:00 - Tradiční řemesla, programy pro rodiče s dětmi, Městský máj, Do práce na kole, Divadlo Tramtarie, Olomouc třídí odpad, Barevné dny aneb Jak se točí odpady, plavby na raftech, životní alternativy a pestrost.
9:30 - THE SHOOKIES
10:30 - TOMÁŠ KOČKO a ORCHESTR
12:30 - BRATŘI ORFFOVÉ,
14:00 - ŽAMBOŠI
15:30 - MARSHALL MALINOVSKY
17:00 - KRAUSBERRY,
18:30 - ANDREJ ŠEBAN BAND
20:00 - PETER LIPA BAND
SOUBOJ MĚST OLOMOUC A ZLÍN VE SBĚRU POUŽITÝCH BATERIÍ: Olomoučané mohou v rámci souboje měst nosit použité baterie na náměstí do stánku ECOBATu.

PUTOVÁNÍ KRAJINOU EDO 2014 - Výlety do krajin přírodních i městských
Středa 16. 4. o 16:00 PO STOPÁCH OLOMOUCKÝCH POPELÁŘŮ.
Sobota 19. 4. o 9:00 PŘÍRODNÍ PARK KLADECKO. JÁN KADLEC.
Neděle 20. 4. o 9:00 PUTOVÁNÍ ZA FUNKCIONALISTICKOU ARCHITEKTUROU BRNA S JAKUBEM POTŮČKEM.
Sobota 26. 4. 10:00–16:00 ZOO Olomouc na Sv. Kopečku. DEN ZEMĚ V ZOO OLOMOUC.
Úterý 29. 4. o 13:30 GENIUS POCIT. Dvě komponované krajiny: Sluňákov a Nové Zámky. Michal Bartoš.
Bližší informace, přihlášky: info@slunakov.cz nebo telefonicky: 585 154 711.

VÝSTAVY EDO 2014
23. 4. – 23. 5. MUO Divadlo hudby MILOS ŠEJN: TVÁŘNOST/FACIALITY
1. 4. – 30. 4. Galerie Caesar MILAN KUNC: ZLATÉ OBRAZY (A SOCHY)
30. 4. – 16. 5. Galerie u Mloka, P centrum SCHIELEMAN: SCHIELEMAN (fotografie)

DOPROVODNÝ PROGRAM EDO 2014: Sobota 12. 4., 9-17, botanická zahrada v Bezručových sadech. Přehlídka lesních mateřských školek. středa 30. 4., 17:30, TÉ & Café KRATOCHVÍLE, Karel Nejedlý O METODĚ RUŠ řešící příčiny osobních problémů. Vstupné 120,- pořádá D. Tkadlčík.

Kontakty

www.slunakov.cz

Termíny