Císařská silnice z Vídně do Prahy / Die Kaiserstrasse von Wien nach Prag

Výstava
Mezinárodní silnice E59 (Praha - Záhřeb) dodnes na mnoha místech využívá tělesa staré císařské silnice, která byla vystavěna z popudu císaře Karla VI. v letech 1739-1760 jako nejkratší spojnice Vídně a Prahy. Na svoji dobu odvážné a velkoryse dimenzované dopravní dílo obstálo v testu následujícího vývoje. Dvojjazyčná výstava přibližuje dobové okolnosti výstavby této silnice, vývoj provozu a dopravního zatížení a využívá bohatého historického obrazového a kartografického materiálu, který historik Jiří Kacetl shromáždil společně s holabrunskými kolegy prof. Ernstem Bezemkem a Friedrichem Eckerem a ve spolupráci s rakouským nakladatelstvím Winkler-Hermaden. Návštěvník výstavy se tak bude moci virtuálně přenést o padesát, sto až dvě stě let zpět a projet se po staré silnici z metropole na Dunaji přes velká královská města, poddanská městečka i zapadlé vísky jižní a západní Moravy a východních a středních Čech až do metropole nad Vltavou.








Termíny