Umí radnice naslouchat?

Volný čas
Kulatý stůl s odborníky i zástupci města o tom, jaký je správný a efektivní způsob zapojení občanů do rozhodovacích procesů.
Termíny