Putování básnickou krajinou

Volný čas
V novém projektu navazujícím na úspěšné Putování románovou krajinou představí Ing. Miroslav Šobr básníky, životem a dílem spjaté s naším regionem.
Termíny