Antonín Dvořák

Hudba
V první části zazní známé Te Deum pro sóla, sbor a orchestr. Ve druhé části zazní árie, dueta a sbory z oper Jakobín a Čert a Káča. Vystoupí sólisté operních scén a Festivalové sbory. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový orchestr Petra Macka. Dirigent Stanislav Vavčínek.
Termíny