Na slovíčko. Zákon přitažlivosti a vibrace

Volný čas
Kdyby nebylo žádných kontrastů, nemohli bychom žádat o nic lepšího. Jenže právě ten kontrast, kterému vděčíme za lepší možnosti, používáme jako výmluvu, proč se nepohnout dál. Když o něčem víme, že to chceme, pak bez ohledu na to, zda to nahlas vyslovíme nebo vůbec zformulujeme do slov, vysíláme odpovídající vibrační signál. Možná namítneme – co to je vibrační signál, žádný vibrační signál nám nic neříká. Jenže pravda je taková, že žijeme ve vibračním vesmíru, který je řízený zákonem přitažlivosti. A zákon přitažlivosti třídí výrazné vibrační signály a dává dohromady ty, které mají něco společného. Proto je důležité, abychom pochopili a akceptovali, že jsme vibrační bytosti, jež neustále vysílají vibrační signály přání. Je však velmi důležité stále mít na paměti: O ničem nemůžeme přemýšlet, aniž by v našem prožívání nebyl vibračně přítomný, současně žádoucí i nežádoucí aspekt dané věci. Pokud nám chybí peníze chceme více peněz přímo úměrně tomu, kolik nám chybí. Když jsme trochu nemocní, chceme být trochu zdravější. Jinými slovy, to, co nechcete, přímo úměrně odpovídá vibračnímu ekvivalentů toho co chcete. Jednoduše to z vás vyzařuje bez ohledu na to, zda to vyslovíte nahlas či ne. Více informací na www.centrum-usmev.webnode.cz

Termíny