Velikonoční jarmark

Volný čas
Český červený kříž a Restaurace na Huti Vás všechny zvou na tradiční VELIKONOČNÍ JARMARK, který se bude konat v neděli 13. dubna 2014 od 14:00 do 17:00 hod v Restauraci na Huti. Ti, kteří mají zájem se zúčastnit jarmarku jako prodávající, ať se přihlásí p.Kubíčkové na tel.572 695 270. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Termíny