POHÁDKA ZE STARÉ KNIHY

Volný čas
Příběh staré vyhozené knihy plné pohádkových postav, kterým hrozí velké nebezpečí. Král hledá hrdinu, který by je zachránil. Někteří hrdinové jsou poničeni špatným zacházením s knihou, někteří nejsou dost stateční – pomohou děti, které pochopí, že i malí mohou být odvážní a pomoci ostatním, když jsou v nesnázích. Výpravná pohádka s mnoha písničkami. Vhodné pro MŠ a 1.-3.tř.ZŠ. Hraje Divadlo Matěje Kopeckého (potomek známého loutkáře M. Kopeckého).

Termíny