E-KNIHY, E-ČTEČKY A PRÁCE S NIMI

Volný čas
Dvoudenní kurz, vysvětlení základních pojmů, kde a jak knihy nakupovat, kde je získávat zdarma, ukázky práce se čtečkami. Vlastní čtečky vítány.

Termíny