Malování kraslic

Volný čas
Malování kraslic tradiční voskovou technikou.

Termíny