Jiří Peša – kresby z plakátů a kronik

Volný čas
Výstava je příspěvkem k 95. výročí založení skautského oddílu ve Veselí i 25 letům znovuobnovené činnosti.

Termíny