GEOKAČEŘI A ČARODĚJNICE

Volný čas
Event na Žítkové, sraz u DDM v 17.00, odjezd auty, košťata a strašidelný převlek s sebou. Návrat v 21.00. Přihlášky a platby 60 Kč v recepci DDM. Info. M. Kadlecová.

Termíny