Moje Veličenstvo kniha - uzávěrka soutěže

Pro děti

EkoCentrum Brno vyhlásilo 10. ročník výtvarně literární soutěže pro děti a mládež Moje Veličenstvo kniha. Účastníci soutěže přihlašují vlastnoručně vytvořenou originální knihu. Soutěžní příspěvky je možno doručit do 16. 4. 2014 do 17 hodin. Více informací o soutěži na www.ecb.cz.

Kontakty

www.ecb.cz

Termíny