Uvedení knihy Martina Horáka Úspěch i zklamání

Kurzy, vzdělání, konference

Uvedení knihy a debata s autorem, kanadským politologem českého původu.

Diskuze osvětlí četné záhady špatné výkonnosti veřejné správy v soudobé Praze. Rok 1990 přinesl městu obnovení demokratické samosprávy. Následovala mj. řada sporných rozhodnutí a veřejná deziluze, jevy, sekterými se Praha potýká dodnes. Rozborem politických rozhodnutí v 90. letech přichází Horák na kořeny daného stavu.

Po pádu komunismu se noví političtí představitelé, tváří v tvář nestabilnímu politickému prostředí, uchýlili k jednoduchým a krátkodobým řešením. Toto chování zakotvilo v Praze problematické politické struktury a normy a vytvořilo nové pevné zájmy, které lze jen těžko eliminovat...

Ve spolupráci Knihovny Václava Havla s nakladatelstvím Karolinum.

Termíny