Křeslo pro kriminálního radu Miloslava Dočekala

Volný čas
Večerem provází Robert Tamchyna, klavír Martin Fila.
Termíny