Venkovské kostely v srdci Vysočiny

Výstava
Výstava mapující archeologický výzkum v Kraji Vysočina z let 2012-2013 bude prezentovat i výsledky archeologických a stavebně historických průzkumů venkovských kostelů na Jihlavsku a Žďársku.
Termíny