Vůně Indie (2)

Volný čas
Druhý samostatný film dvou klatovských cestovatelů Jany Dvorské a Miloše Kašpara o putování po Indii, s vyprávěním a líčením osobních zážitků z této náročné, ale nádherné cesty.
Termíny