Zavinil to Kolumbus aneb střet kultur a hudebních žánrů

Volný čas
Přednáška z cyklu "Stoleté dějiny moderní hudby". V r. 1800 tvořili černoši, kteří sem byli dováženi jako levná pracovní síla v Americe, 19 procent obyvatelstva. Ze vzájemného střetávání a vyměňování kulturních, hlavně hudebních hodnot s ostatními etniky, začaly vznikat nové, svébytné žánry. V prvním dílu se dozvíme, jaký vklad do zatím neznámé muziky dodali nejen původní obyvatelé Afriky, ale i zástupci jiných národů jako např. Angličané, Irové, Španělé, Francouzi a další, jejichž hudba měla své specifické rysy a základy. Podíváme se na shout zpěv, field cries, pracovní písně, blues a náboženská shromáždění, při kterých bylo slyšet spirituály. Nakousneme válku Severu proti Jihu, po které došlo ke zrušení otroctví a volnému pohybu veškerého obyvatelstva, takže nová hudba se dostala do všech koutů země. Provází Zdeněk Raboch.
Termíny