V. K. N. (Z cyklu Osobnosti)

Výstava
Výstava k poctě Vratislava Karla Nováka (1942–2014), autora slavného Metronomu v Praze na Letné.
Termíny