KEŇA - mapování v srdci Afriky

Volný čas
Zveme všechny milovníky dalekých krajů na cestopisné vyprávění: o práci na mapování v krizových oblastech Keni, o životě a kultuře místních obyvatel, o zážitcích evropského dobrovolníka z půlročního pobytu v této rozvojové zemi. Vyprávět a promítat bude Lenka Kholová, členka týmu dobrovolníků pilotního projektu Evropské komise.
Termíny